Dansa Clàssica

Descripció:

Iniciació i posterior aprofundiment de la tècnica de la dansa clàssica o ballet                                                          

Horaris i nivells:

       Iniciació a la Dansa Clàssica

       Divendres de 17:45h a 18:45h

       Clàssic I

       Dilluns de 17:45h a 18:45h

       Clàssic II

       Dilluns de 17:30h a 18:30h 

       Clàssic III-IV
       Dimarts  de 17:30h a 18:30h 

       Clàssic V
       Dimarts de 17:45h a 18:45h 

       Clàssic joves
       Dimecres  de 19:00 a 20:15 h 

 

      Clàssic joves Puntes i Variació
       Horari per determinar