Dansa Creativa, Dansa Moderna i Contemporània

Descripció:                                                                                                                        

Introducció a la dansa contemporània i moderna on l'alumne desenvolupa la seva creativitat ampliant el seu coneixement corporal i potenciant la seva personalitat expressiva

 

Horaris i nivells:

Dansa Creativa I (6 anys)
Dimarts de 17:45 a 18:45 h.

Dansa Creativa II (7 anys)                                                                                                                                                                                                                                Dimecres de 17:45 a 18:45 h.

Dansa Creativa III (8 anys)
Dijous de 17:45 a 18:45 h.

Dansa Creativa IV (9-10 anys)                                                                                                                                                                                                                               dimecres de 17:45 a 18:45 h.

Dansa Creativa V (11-12 anys)                                                                                                                                                                                                                     divendres de 17:30 a 18:30 h.                                                                                                                                                                                                                           

Dansa Moderna (13-15 anys)
Dijous de 17:45 a 18:45 h.

Dansa Contemporània (15-17 anys)
Dimarts de 19:00 a 20:00 h.

Dansa Contemporània per a  joves
Divendres de 17:45 a 19:00 h.  (Cada trimestre amb un professor diferent)