Mira com ballo

Activitat de ball per a escolars de P5, a càrrec de NOU ESPIRAL.
Dijous 12 d'abril 11h Passeig ciutat de Girona