Escola i instal·lacions

Queda totalment prohibit utilitzar qualsevol fotografia sense autorització expressa.

Fotografies de les instal·lacions de l'escola Nou Espiral: l'edifici, la recepció, les aules...